tisdag 11 december 2007

Nya arenan: Ta kontrollen och byt ut namnet

Kommunpamparna gör under december upp om Solnas engagemang i den nya nationalarenan. Moderaterna vill att vi går in som aktieägare medan socialdemokraterna tycker att det är för riskabelt. Alla menar dock att Solna ska stödja projektet ekonomiskt.

Givetvis ska Solna vara djupt involverat i arenaprojektet och det görs bäst genom direkt aktieägande i de bolag som bygger och driver arenan. Staden borde dock gå ännu längre och kräva extra rättigheter gentemot övriga ägare. Detta kan slås fast i ett aktieägaravtal eller genom särskilda så kallade röststarka aktier. Att enbart vara minoritetsägare räcker inte.

Solna stad borde exempelvis kräva rätten att besluta om namnet på den nya arenan, det kunde exempelvis ske genom en omröstning bland invånarna. Råsunda-stadion är intimt förknippat med Solna men nya Swedbank arena skulle kunna ligga var som helst. Swedbank har ingen speciell koppling till Solna och är dessutom en bank som har bytt namn flera gånger de senaste åren. Ska nationalarenan växla namn i framtiden i takt med fusioner och marknadsföringsbeslut i ett privat företag?

Redan innan första spadtaget har tagits vacklar Solna stad i den viktiga frågan om ägarinflytande. Kommunen bör vara ägare men också kräva en rätt som gör att privata vinstintressen balanseras av Solnabornas behov och önskemål. Se till att ta den rätten innan det är för sent!

Inga kommentarer: