måndag 3 december 2007

Fyra spår genom Skytteholm?

Två nya förslag för den utbyggda tvärbanen från Alvik till Solna station har nu presenterats. Den stora ändringen är att banan läggs genom Solna Business Park istället för längs med Gränsvägen. Dessutom föreslås en alternativ sträckning söder, istället för norr, om Frösundaleden. Enligt kommunen har det nya förslaget arbetats fram efter synpunkter från de boende i området.

Tidigare förslag:


Nytt förslag:


Att få spårtrafik utanför dörren med hög frekvens är givetvis inget drömläge ljudmässigt för de närmast sörjande. Lägg därtill bilbullret från Frösundaleden.

Men det rör sig trots allt om modern långsamtgående spårtrafik med mycket låg ljudnivå. Bara ett stenkast bort är situationen en annan. På järnvägen mellan Skytteholm och Huvudsta dundrar alla möjliga typer av tåg i höga farter dygnet runt. Konstigt nog har det varit förvånansvärt tyst om Banverkets planer på att dubbla antalet spår och räta ut kurvor för att tillåta ännu högre farter genom området. Orsaken är att banan mellan Tomteboda och Kallhäll närmar sig maximal belastning.Banverket utreder två alternativ dels längs nuvarande bana, dels i en ny sträckning över Kista och Igelbäckens kulturreservat (se lila markeringar på kartan ovan). Vilket alternativ som "vinner" återstår att se, Banverket väntas ta beslut under 2008 innan frågan överlämnas till regeringen.

För grönområdet mellan Skytteholm och Huvudsta skulle en fyrspårslösning vara en katastrof, för att inte tala om bullermiljön i området. En fördel med detta förslag anses vara att det krävs en tunnel genom Sundbyberg vilket skulle kunna innebära att marken där dagens spår går kan användas exempelvis till bebyggelse. Men eftersom tunnlar kostar multum föreslås ingen tunnel genom Solna.Problemet i Skytteholm är dock detsamma som i Sumpan: det blir ännu trängre, det blir ännu fulare och det blir ännu bullrigare om dagens järnridå byggs dubbelt så stor. Frågan är varför tvärbanans sträckning verkar engagera så mycket mer?

Inga kommentarer: