tisdag 4 december 2007

Oljan sänker kommunalskattenFör alla som undrar hur Solna kan fortsätta att sänka skatten för invånarna kommer nu svaret: Staden utvinnner i största hemlighet en gigantisk oljefyndighet under Skytteholmsparken. Med skenande oljepriser talar allt för att kommunen kommer att gå med plus under många år framöver.

Yrar jag? Självklart.

Men man kan ändå ställa sig frågan om vi Solnabor ändå inte sitter på en stor oljefyndighet. Hade det varit 1800-tal och Solna legat i Texas hade åtminstone jag mutat in området kring gång- och cykeltunneln vid hörnet av fotbollsplanen i Skytteholmsparken.

Sedan ett år tillbaka har det legat en unken doft av smörjgrop kring tunneln samtidigt som det trängt upp oljeblandat vatten mellan betongplattorna på marken. Vatten och olja rinner rakt ner i strategiskt placerade brunnar på båda sidor om vägen.

Eftersom det rör sig om en raffinerad variant och ingen tjockolja talar det mesta för att det är någon form av anläggning under mark som har sprungit läck. Det verkar dock inte oroa stadshusborna en bit bort.

Tidigare i år verkade det som att läckan skulle åtgärdas men gubbarna plockade bara bort plattorna och la på lite ny sand innan plattorna lades tillbaka igen. Resulatet blev snabbt att oljeläckan trängde fram på nytt. Sen ett par veckor flödar det ymningt igen.

Dags att åtgärda problemet ordentligt eller är det så att borgmästare Salminen vill lägga titeln oljeshejk till visitkortet också?

Inga kommentarer: